Ontwikkeling nieuwe geneesmiddelen Beter, sneller, goedkoper

Er komen veel nieuwe geneesmiddelen op de markt. Voor tal van patiënten betekent dit een verbetering van hun kwaliteit van leven, voor anderen een belangrijke verlenging van de tijd die hen nog rest als ze ernstig ziek zijn.

(Tekst: RVS)

Nieuwe geneesmiddelen zijn essentieel voor goede zorg, en de ontwikkeling ervan zal steeds verder gaan en naar verwachting tot steeds betere resultaten leiden. Maar de vraag is of een nieuw geneesmiddel tegen elke prijs geaccepteerd moet worden. Het lijkt er soms op. De prijs van nieuwe geneesmiddelen is vaak exorbitant hoog, meer dan € 100.000 per patiënt per jaar is geen uitzondering. Hoe kan het dat geneesmiddelen zo duur zijn?

Inefficiënt ontwikkelproces

De RVS laat zien dat de hoge prijzen deels het gevolg zijn van een inefficiënt ontwikkelproces: negen van de tien middelen halen de markt niet. De faal kosten worden verdisconteerd in de prijs van het ene middel dat de markt wel haalt. Voor een ander deel zijn de hoge prijzen het resultaat van de marktmacht van de farmaceutische bedrijven, de geringe tegenmacht van overheid, ziekenhuizen en verzekeraars en de algemeen aanvaarde zorgplicht die wij in Nederland – terecht – niet willen loslaten. In politiek-bestuurlijke zin is het dan vrijwel onmogelijk om een duur geneesmiddel niet toe te laten, maar het zijn altijd de individuele patiënten die daar de dupe van zijn.

De RVS wil deze ijzeren greep doorbreken. De Raad schetst in dit advies een ander perspectief en geeft aan hoe de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen beter, sneller en goedkoper kan. Nederland kan ermee beginnen en laten zien dat het ontwikkelen en op de markt brengen van nieuwe geneesmiddelen voor een acceptabele prijs ook binnen internationale kaders zeer wel mogelijk is.

Lees hier het hele advies.

Geef een reactie