Onvoldoende inzicht in opbrengsten wijkteams

Gemeenten moeten meer financieel inzicht krijgen in wat de wijkteams opleveren, zegt bedrijfseconoom en adviseur Michel de Visser. Uit een pilot die de gemeente Schiedam heeft gedraaid om inzicht te krijgen in de financiële baten van haar wijkteams, blijkt dat Schiedam slechts 43 procent van de uitgaven aan wijkteams terugkrijgt.

(Tekst: Zorg en welzijn)

In Almere werd onlangs de jeugdhulp tot het einde van het jaar stopgezet’, zegt De Visser tegen Zorgvisie. ‘Het geld was op. De komende tijd zullen dit soort situaties vaker voorkomen. Zorg wordt steeds schaarser. Er zullen daarom scherpe keuzes gemaakt moeten worden bij het toekennen en inzetten van hulpverlening.’

Inzicht

Dat gemeenten soms geen goede afwegingen maken over de inzet van hulpverlening, komt volgens De Visser omdat heel veel gemeenten onvoldoende inzicht hebben in wat de kosten en opbrengsten zijn van de hulpverlening. ‘Dat komt enerzijds doordat de (ict-)systemen van gemeenten hiertoe nog niet zijn ingericht. Anderzijds komt het doordat hulpverleners in wijkteams nog niet altijd correct registreren wat ze doen.’

Lees hier verder

Geef een reactie