Oog voor kinderen in de knel

Oog voor kinderen in de knel. Van 14 tot en met 20 november 2016 is het Week tegen Kindermishandeling. In het hele land worden activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor dit thema, om het grote aantal kinderen dat wordt mishandeld of misbruikt, te verkleinen en te helpen. Ook vanuit het Medisch Centrum Leeuwarden wordt er aandacht aan geschonken, want ook patiënten, bezoekers én medewerkers kunnen de cirkel van mishandeling doorbreken.

(Tekst: MCL)

Aandacht voor het kind

In het Medische Centrum Leeuwarden wordt met een brede blik naar kinderen gekeken; men heeft aandacht voor de context waarin de kinderen zich bevinden. Een van de kinderartsen in het MCL, Brita de Jong, licht de signaalfunctie toe: “We willen een hersentumor niet missen, en ook niet een kind in de knel. Als een kind het moeilijk heeft, is het belangrijk om samen met ouders te kijken hoe het daaruit kan komen, door het te bespreken en samen een plan te maken”. Het MCL handelt altijd in het belang van het kind. Bij vermoeden van kindermishandeling zullen de stappen van de meldcode gevolgd worden. “De meldcode is opgesteld om in overleg de juiste hulp op gang te brengen. Slechts bij ernstige dreiging zal overgegaan worden tot melding. Vanzelfsprekend wordt dit altijd met ouders of verzorgers besproken”, aldus De Jong.

Wat doet het MCL?

Op maandag 14 november hebben Veilig Thuis en het MCL in de winkelstraat van het MCL aandacht gevraagd voor kinderen in de knel. Er was een informatiestand en er zijn hartjes uitgedeeld in het kader van kindveiligheid. De Jong: “Vanuit het MCL hebben we een groot hart voor kinderen in de knel.” Daarnaast krijgen alle (nieuwe) medewerkers een e-learning aangeboden, waarin het stappenplan wordt doorgenomen. Ook worden er afbeeldingen vertoond op de televisieschermen in de wachtkamers van het ziekenhuis, om patiënten en bezoekers bewust te maken van hun eigen mogelijkheden om de cirkel van geweld of mishandeling te doorbreken. Tot slot gaat het ziekenhuis in het personeelsblad in op het signaleren van kindermishandeling en de overwegingen, dilemma’s en schuldgevoelens die met hulpverlening en/of met melding  gepaard kunnen gaan.

Geef een reactie