Ook eenzame mensen kunnen gelukkig zijn

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat personen met weinig contacten, zich niet per definitie eenzame mensen voelen. In 2015 gaf zo’n vier procent van de Nederlanders van 15 jaar of ouder aan geen regelmatige contacten te hebben met familie, vrienden of buren. Ongeveer de helft van deze mensen voelt zich ook daadwerkelijk geïsoleerd.

(Tekst: Zorg en welzijn)

In het onderzoek hanteert het CBS de term ‘objectief geïsoleerd’ voor mensen die wekelijks sociaal contact hebben met vrienden, familie of buren. Bij deze contacten gaat het om persoonlijke ontmoetingen, telefonische en schriftelijke contacten, maar ook om contact via bijvoorbeeld e-mail of sms.

Stabiel

Het percentage Nederlanders dat minder dan eens per week sociaal contact heeft met familie vrienden of buren, is sinds 2012 stabiel, namelijk vier procent. Iets meer dan twee procent van de mensen geeft aan zich ook daadwerkelijk geïsoleerd te voelen.

Lees hier verder

Geef een reactie