Opbrengsten gehandicaptenzorg dalen

Hoewel de gehandicaptenzorg in Nederland het financieel relatief goed blijft doen, vertoont de sector voor het eerst tekenen van krimp. In 2015 zijn de bedrijfsopbrengsten van de sector gedaald met 104 miljoen euro ten opzichte van 2014.

(Tekst: Zorgvisie)

De krimp in de gehandicaptenzorg (GHZ) wordt voornamelijk veroorzaakt door de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz). Dat stellen analisten van Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg en Verstegen accountants en adviseurs. De krimp leidt tot een vermindering van het aantal intramurale cliënten en een afname van het wettelijk toegekende budget. Omdat de sector met het verlagen van personeelskosten en het reduceren van investeringen sterk heeft ingezet op kostenbeheersing, is het totale netto resultaat nog positief en zelfs iets beter (+ 2,4 procent) dan in 2014 (+ 2,2 procent). Deze resultaten zijn gebaseerd op de jaarcijfers over 2015 van 163 organisaties, die samen ruim 92 procent van de organisaties in de Nederlandse gehandicaptenzorg vormen. Bekijk het de complete jaaranalyse.

Terugdringen van kosten

Met een stijging van het netto resultaat van 180 miljoen euro in 2014 naar 188 miljoen euro in 2015 doet de gehandicaptenzorg het financieel nog steeds goed ten opzichte van andere sectoren in de zorg. Deze stijging komt echter alleen tot stand, doordat de sector zelf actief is doorgegaan met het terugdringen van kosten. De bedrijfsopbrengsten dalen het afgelopen jaar met 104 miljoen euro. Dit heeft vooral te maken met de ingrijpende effecten die de invoering van de Wlz, de opvolger van de AWBZ, ook in de gehandicaptenzorg teweeg heeft gebracht. Het aantal cliënten dat intensieve zorg op locatie (intramuraal) ontvangt is met 5,9 procent gedaald, terwijl het aantal extramurale cliënten toeneemt. Zo is het aantal cliënten dat zorg krijgt op basis van het volledig pakket thuis (VPT) in 2015 met 17,1 procent gestegen.

Lees hier verder

Geef een reactie