Opleiding maakt jongeren weerbaar tegen discriminatie

Een hoge opleiding van migrante jongeren en vooral ook van hun ouders, draagt bij tot een positief toekomstbeeld over inkomen en maatschappelijke positie. Dat blijkt uit een onderzoek van KIS: ‘Gedeelde Toekomst’. Hoger opgeleide jongeren trekken zich ook minder aan van discriminatie.

(Tekst: Zorg en welzijn)

Een vaste baan, een eigen huis, reizen en samenwonen, dat is het toekomstbeeld van migrantenjongeren in Nederland. En daarin verschillen zij niet van autochtone jongeren. Dat blijkt uit een onderzoek van het Kennisplatform Integratie & Samenleving, KIS. De overgrote meerderheid wil later in Nederland blijven wonen. Opleidingsniveau van migrante ouders en – jongeren spelen een belangrijke rol als het gaat om hun vertrouwen in de toekomst.

Discriminatie

Uit het rapport blijkt dat de helft van de jongeren met een migratieachtergrond ervaring heeft met discriminatie vanwege hun culturele achtergrond. Marokkaans- en Turks-Nederlandse jongeren geven aan ook te worden gediscrimineerd vanwege religie. Discriminatie lijkt jongeren van alle opleidingsniveaus te treffen. Het onderzoek laat zien dat vooral hoogopgeleide jongeren zich bewust niet met berichten over discriminatie bezighoudt en de toekomstplannen daar niet op afstemt. Zij kiezen zij ervoor niet te veel bezig te zijn met negatief nieuws en willen de focus houden op hun eigen carrière.

Lees hier verder

Geef een reactie