Opnieuw fors banenverlies bij GGZ WNB

(Tekst: Zorgvisie)

GGZ WNB is genoodzaakt om de komende maanden 25 tot 35 fte boventallig te verklaren. Sinds 2013 zit de instelling in een traject van ‘duurzame krimp’. Dit jaar moet 6,3 miljoen euro worden bezuinigd voor een gezonde exploitatie. ‘Door de verschillende taakstellingen van overheidswegen is de krimp nu in een stroomversnelling terecht gekomen.’

‘Met de begroting voor 2016 hebben we medio december de eerste aankondiging gedaan van een taakstelling waarbij mogelijk 60 fte geschrapt moest worden’, zegt woordvoerder Maarten van Eybergen. ‘Die taak wordt de komende maanden gerealiseerd. Voor een deel via natuurlijk verloop en pensioenregelingen. Ook zijn er veel tijdelijke contracten niet verlengd. Deze maatregelen hebben echter slechts ten dele de noodzakelijke bezuiniging van in totaal 6,3 miljoen euro opgeleverd. Daarnaast zijn door de nieuwe CAO GGZ per 1 juli 2015 de personele kosten toegenomen. Daarom moeten we de komende maanden 25 tot 35 fte boventallig verklaren.’

Toekomst

De medewerkers zijn geïnformeerd tijdens een aantal informatiebijeenkomsten. Berichtgeving aan cliënten is opgenomen in een brief. Van Eybergen kan niet zeggen of deze maatregel de laatste zal zijn. ‘Het is voor de organisatie een pijnlijke ingreep om te moeten communiceren. En we kunnen helaas niet zeker zijn of het hier bij blijft. In oktober en november van dit jaar weten we hoe de contracten en de klantenvolumes eruitzien vanuit gemeente en de jeugdzorg. Dan kunnen we pas weer zinnige dingen zeggen over de toekomst. De bezuiniging voor dit jaar gaan we in ieder geval halen. We zijn overigens ook bezig met de grote beddenafbouw die in 2020 afgerond moet zijn. In de gehele ggz gaat het aantal klinische bedden met zo’n 30 procent terug. In Brabant ligt dat percentage nog hoger, tussen 30 en 40 procent, omdat hier vanuit de historie meer klinische bedden zijn dan in de rest van het land.’

Lees hier verder

Geef een reactie