Opnieuw roze lintje voor borstkankerzorg UMCG

​Het UMCG heeft opnieuw het roze lintje van de Borstkanker Vereniging Nederland (BVN) ontvangen. Dit geeft aan dat het UMCG hoge kwaliteit van borstkankerzorg verleent zoals de BVN dit voor ogen heeft. Via de monitor Borstkankerzorg kunnen patiënten bekijken welke ziekenhuizen het roze lintje hebben ontvangen.

(Tekst: UMCG)

Het roze lintje is voor de borstkankerzorg een belangrijk instrument waarmee de zorgkwaliteit wordt gemeten. De toekenning van het roze lintje is belangrijk voor de patiënten en zeker een stimulans voor het borstkankerteam van het UMCG om uitstekende zorg aan patiënten te blijven leveren.

Verplichte criteria

De toekenning is gebaseerd op alle verplichte criteria die worden opgesteld door de BVN. De criteria voor het roze lintje zoals de samenstelling van het borstkankerteam, het aantal behandelde patiënten dat besproken wordt in dit borstkankerteam en het minimaal aantal operaties per jaar, zijn belangrijke aandachtspunten. Daarnaast moet worden voldaan aan zes van de acht overige criteria zoals begeleiding en informatie, wetenschappelijk onderzoek en patiënten binnen 10 dagen informeren over hun diagnose na het eerste onderzoek.

Keurmerk

Het roze lintje levert een bijdrage in het meetbaar en vergelijkbaar maken van de kwaliteit van de borstkankerzorg. Het is een keurmerk waarmee het gesprek over de kwaliteit van zorg wordt gevoerd met onder andere zorgverzekeraars en de inspectie van de Gezondheidszorg. Daarnaast fungeert het roze lintje ook als een keuze-instrument voor de patiënten en verwijzers. Via de Monitor Borstkankerzorg (monitorborstkankerzorg.nl) zijn alle gegevens in te zien.”

Geef een reactie