Ouderen verbeteren denkvermogen door te bewegen

Meer dan 60% van de Nederlandse 65-plussers met een chronische aandoening en een fysieke beperking bewegen niet voldoende. Voor het welzijn en het denkvermogen (cognitief functioneren) van ouderen is bewegen van groot belang. Als de cognitieve functies als geheugen, aandacht en redeneren minder snel afnemen, kunnen ouderen langer zelfredzaam blijven.

(Tekst: Zorgkrant)

Langer zelfstandig

Onderzoek wees eerder uit dat bij ouderen een combinatie van het trainen van uithoudingsvermogen, balans, kracht en mobiliteitstraining het meeste effect heeft op cognitieve functies zoals plannen en initiatief nemen. Beweging helpt ook om het geheugen op peil te houden, waardoor mensen langer dagelijkse dingen als koken en wassen zelfstandig kunnen blijven doen. En het risico op het ontwikkelen van hersenaandoeningen zoals dementie, neemt af. Door te bewegen zouden ouderen dus langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
Er is echter nog niet gekeken naar ouderen die niet goed kunnen bewegen en de specifieke combinatie van training niet kunnen uitvoeren. Ook is niet bekend of andere vormen van beweging (zoals zwemmen) een effect hebben en hoe intens en hoe vaak men dan deze vorm moet uitvoeren.

Grote groep ouderen

Er lopen op dit moment in Nederland een aantal onderzoeken naar de invloed van specifieke vormen van beweegtraining op het verminderen van de cognitieve achteruitgang bij ouderen met een milde vorm van dementie of een verhoogd risico op dementie. Echter, ouderen die geestelijk nog gezond zijn, maar moeilijk kunnen bewegen, worden niet meegenomen in dergelijke onderzoeken. Dit nieuwe onderzoek brengt daar verandering in. Dr. Loes van Herten, hoofd van de afdeling Gezonde Hersenen bij de Hersenstichting: ‘We kozen voor deze doelgroep, omdat deze groep tot nu toe nog nauwelijks is bestudeerd, terwijl dit een relatief grote groep betreft in Nederland. Zij kunnen mogelijk ook positieve effecten ondervinden van specifieke vormen van bewegen op hun cognitief functioneren. Daarnaast kunnen de resultaten die gevonden worden bij deze groep ook vertaald worden naar andere groepen ouderen.’

Lees hier verder

Geef een reactie