Ouderen willen niet met pensioen

65-Plussers gaan na hun pensioen steeds vaker toch weer werken. Steeds meer ouderen doen dat uit noodzaak. Werkgevers staan niet zonder meer te trappelen en stellen strikte voorwaarden aan gepensioneerde werknemers.

(Tekst: Sociale vraagstukken)

Arbeidsparticipatie van ouderen wordt al langer gestimuleerd. Vervroegde pensioenregelingen zijn afgeschaft, de pensioenleeftijd wordt stapsgewijs verhoogd naar 67 in 2021 en doorwerken na de pensionering wordt aangemoedigd. De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd die begin 2016 in werking trad moet het inzetten van AOW’ers aantrekkelijker maken voor werkgevers, met bijvoorbeeld versoepeling van de ontslagbescherming en beperkingen aan doorbetaling bij ziekte. Of oudere werknemers na hun pensioen toegang hebben tot de arbeidsmarkt hangt echter niet alleen af van financiële prikkels en juridische kaders, maar ook van normen en stereotypen van de werkgevers.

Werken na pensioen: het beste van twee werelden

Zowel ouderen als werkgevers staan in toenemende mate open voor het doorwerken na hun pensionering. Een groeiend aantal oudere werknemers is tot aan z’n  pensioen erg betrokken bij z’n werk. Zij vinden het leuk om na hun pensioen te blijven werken, veelal in tijdelijke en parttime dienstverbanden. Dit stelt hen in staat om het beste van twee werelden, pensionering en werk, te combineren. Ze hebben meer tijd voor familie en hobby’s en kunnen ook nog profiteren van de voordelen van betaald werk, zoals sociale contacten, structurering van de dag en extra inkomsten. Gepensioneerden die met succes doorwerken na hun pensioen ervaren dan ook een toename in hun welbevinden.

Lees hier verder

Geef een reactie