Outreachend werken in wijkteam is punt van zorg

Welke kwesties spelen er in het wijkgericht werken? En welke keuzes maken professionals daarbij? Lisbeth Verharen, lector aan de HAN, heeft samen met anderen een publicatie geschreven over deze en andere vragen die spelen in de wijkteams. Wat blijkt is dat wijkteams nog vooral zorgteams zijn. En dat professionals bij complexe problemen niet snel samenwerken met het informele netwerk.

(Tekst: Zorg en welzijn)

‘In de dagelijkse praktijk  van de werkplaatsen Sociaal Domein zien wij dat professionals aanlopen tegen bepaalde kwesties. Wij beogen met deze publicatie om deze kwesties op te pakken, er over te discussiëren en ze kritisch te beschouwen. Dat zegt Lisbeth Verharen, lector lokale dienstverlening vanuit klantperspectief aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN): ‘Uitgangspunt van professionals moet zijn: “Waarom werken we op deze manier?”. Professionals moeten elke dag keuzes maken, die veelal ethische en normatieve aspecten hebben. Daar moet je je bewust van zijn en er bij stilstaan.’

Werkplaats Sociaal Domein

Lisbeth Verharen is een van de auteurs van de nieuwe bundel: “Kwesties en keuzes in wijkgericht werken”. Daarin gaan verschillende auteurs, onder andere Erik Jansen, Ard Sprinkhuizen, Lex Veldboer, Lisbeth Verharen en Vincent de Waal nader in op de achtergrond van de keuzes van professionals.

Lees hier verder

Geef een reactie