Over maaltijden en werkwijze in Nachtopvang

BedBadBrood Friesland (organisatie voor belangenbehartiging) serveerde in de namiddag van 20 oktober stamppot aan dak- en thuisloze mensen in Leeuwarden. Het was een demonstratie-actie tegen de maaltijdvoorziening en werkwijze van de Nachtopvang. Die moet beter, vinden ze. De boodschap in de flyer die tijdens de demonstratie werd uitgedeeld klopt niet en we vertellen graag hoe het zit.

(Tekst: Zienn)

Andere werkwijze Nachtopvang sinds 1 maart

BBB Friesland stelt dat de maaltijdvoorziening in de Nachtopvang gebrekkig is en dat we mensen weigeren. Ferme uitspraken en het zit anders. Zienn heeft de werkwijze in de Nachtopvang sinds 1 maart veranderd voor meer rust voor de bezoekers en om ze beter te kunnen begeleiden naar een passende vervolgplek. We vinden het jammer dat BBB Friesland actie boven een gesprek over de nieuwe werkwijze verkiest; uitnodigingen daarvoor zijn onbeantwoord gebleven. Maar onze uitnodiging blijft staan!

Over de veranderingen

Bijna elke avond waren alle 40 bedden van de Nachtopvang bezet in de afgelopen jaren. Het aantal dakloze mensen daalde in 2017 weliswaar, maar men maakte langer gebruik van de Nachtopvang dan ooit. De bedbezetting -en daarmee drukte- bleef onverminderd hoog, wat het lastig maakte om mensen goed te kunnen begeleiden en te focussen op doorstroom. Daarom hebben we de werkwijze veranderd, en wel als volgt:

  1. aanmelding en intake sinds 1 maart niet meer aan de deur van de Nachtopvang, maar overdag vanuit de Algemene Opvang;
  2. focus op doorstroom naar een vervolgplek binnen 3 maanden. De begeleidingsmomenten zijn in de Algemene Opvang en met iedere bezoeker wordt een actieplan gemaakt en uitgevoerd;
  3. de warme maaltijd is sinds 1 april vervangen door soep, brood en fruit op 4 dagen in de week. De Werkerij van Zienn verzorgt deze maaltijd. 3 dagen in de week is er een warme maaltijd;
  4. de kosten voor een plek in de Nachtopvang zijn sinds 1 april gedaald van € 6,30 naar € 5,00 per nacht;
  5. het Huis voor Jongeren in Leeuwarden krijgt crisisplekken waar we jongeren zoveel mogelijk op kunnen vangen, zodat zij zo kort mogelijk in de Nachtopvang hoeven te verblijven.
Meer doorstroom, meer rust

De veranderingen werpen vruchten af. Er is meer rust, minder incidenten, bedbezetting daalt en de door- en uitstroom vlotten weer. Op de passende vervolgplek kunnen mensen een nieuwe start maken. Tot nu toe zien we dat een kwart van de mensen zelfstandig gaat wonen. Anderen stromen door naar bijvoorbeeld GGZ of verslavingszorg of naar de Algemene Opvang of een sociaal pension van Zienn. Als daar nog een wachtlijst is, blijft men gebruikmaken van de Nachtopvang. We proberen mogelijk te maken dat iemand al wel vast aansluit bij de nieuwe voorziening, bijvoorbeeld door daar mee te eten.

Altijd maatwerk

Waar voorheen mensen maanden (soms jaren) gebruik maakten van de Nachtopvang, vinden ze nu sneller weer een eigen plek. Zoals ook de bedoeling is, want de Nachtopvang is een voorziening voor kort verblijf en daar ook op ingericht. Het streven is dat iemand binnen 3 maanden uit de Nachtopvang is doorgestroomd, ingeschreven staat op een wachtlijst of dat er een helder toekomstplan ligt. Daarbij rekenen we wel op een actieve houding van bezoekers, natuurlijk bieden we extra hulp of zorg aan wie dat nodig heeft. Er is altijd ruimte voor maatwerk! We blijven bij iedereen betrokken, eventueel via het ACT-team*. Een kleine handvol bezoekers verkoos een andere slaapplek sinds de veranderde werkwijze van de Nachtopvang en de focus op doorstroom. Ook bij hen blijven we betrokken; een aantal van hen is inmiddels alsnog via de Nachtopvang doorgestroomd.

Maaltijden

De jongeren van onze Werkerij (participatie) verzorgen van maandag t/m donderdag de maaltijdsoep, brood en fruit voor de mensen in de Nachtopvang. Anders qua samenstelling dan de warme maaltijd, maar goed van kwaliteit en voedzaam. Op vrijdag, zaterdag en zondag is er in de Nachtopvang een warme maaltijd. En elke ochtend is er ontbijt en krijgen mensen een broodpakket mee. De Nachtopvang is niet de enige plek waar maaltijden worden geserveerd, ook in het de Dagopvang van het Leger des Heils in Leeuwarden is een goedkope maaltijd verkrijgbaar.

*Het ACT-team met medewerkers van Zienn, GGZ Friesland en VNN is er voor wie door gedrag of problematiek moeilijk kan aarden in de reguliere hulpverlening

Geef een reactie