Overbruggingszorg en andere ‘reparaties’ in de Wlz

(Tekst: VNG)

De Tweede Kamer heeft op 5 april ingestemd met het wetsvoorstel voor een aantal wijzigingen in de Wlz, Jeugdwet en Wmo. Deze wijzigingen hebben betrekking op reparatie van eerder aangekondigd beleid. Voor de Wlz zijn de belangrijkste aanpassingen het regelen van overbruggingszorg en de mogelijkheid van behoud van VPT  (Volledig Pakket Thuis) voor lage ZZPs (Zorg zwaarte pakket). De wetswijziging (inclusief amendementen) wordt nu voorgelegd aan de Eerste Kamer. Daarnaast zijn twee moties aangenomen. Deze hoeven niet meer aan de Eerste Kamer te worden voorgelegd.

Overbruggingszorg

In de Wlz was de mogelijkheid voor overbruggingszorg voor cliënten die op een verblijfplaats wachten niet opgenomen. Met de wijziging wordt geregeld dat deze cliënten 13 weken overbruggingszorg mogen ontvangen waarbij aan een aantal voorwaarden die voor zorg thuis gelden, niet  hoeft te worden voldaan. Dit betreft met name de regels van doelmatige en verantwoorde zorg thuis niet gelden. VGN en Actiz hebben ervoor gepleit dat deze termijn onder voorwaarden verlengd moet kunnen worden. De kamer heeft hierover een amendement aangenomen, waardoor wordt geregeld dat de termijn van 13 weken in overleg tussen cliënt en zorgkantoor kan worden verlengd.

VPT en lage ZZPs

In de zomer van 2015 heeft de staatssecretaris aangegeven dat cliënten met een laag ZZP die op 31 december hun zorg in VPT afnamen, dit toch mochten blijven doen in de Wlz. Met de huidige aanpassing is dit nu ook wettelijk geregeld. Daarnaast heeft de Kamer via een amendement laten opnemen dat ook cliënten met een laag ZZP die in 2015 nog in een VPT zijn gestart en op 31 december 2015 een VPT hadden, dit mogen voortzetten in de Wlz. Cliënten met een laag ZZP kunnen er nu niet meer voor kiezen alsnog hun zorg in een VPT af te nemen.

Lees hier verder

Geef een reactie