Overheid geeft subsidie voor zorg aan daklozen

Vanaf vandaag kunnen zorgaanbieders zorgkosten voor onverzekerde verzekeringsplichtigen, veelal daklozen, vergoed krijgen van de overheid. Het ministerie van VWS stelt hiervoor via een speciale regeling een subsidie beschikbaar die loopt tot 1 maart 2022.

(Tekst: ZN)

Op termijn is het de bedoeling dat er een wettelijke verankering komt voor het vergoeden van zorg aan onverzekerde verzekeringsplichtigen.

Aanpak verwarde personen

De subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden maakt deel uit van het plan van aanpak voor verwarde personen. Een deel van deze kwetsbare groep mensen is onverzekerd wat problemen oplevert voor de toegang tot de zorg. Mensen zijn onverzekerd omdat ze zich niet willen verzekeren, uit onbekendheid, omdat ze het vergeten zijn of omdat ze het niet begrijpen en niet of onvoldoende in staat zijn zelf de stappen te zetten die nodig zijn om een zorgverzekering af te sluiten. Daarnaast is het noodzakelijk om een postadres te hebben om in aanmerking te komen voor een zorgverzekering. Daklozen beschikken daar doorgaans niet over.

De regeling heeft uitsluitend betrekking op ingezetenen van Nederland en bijvoorbeeld niet op asielzoekers en/of vluchtelingen of illegalen.

Geef een reactie