Overschotten sociaal domein vragen om meer nuance

Gemeenten hebben in 2015 geld overgehouden op het budget voor sociaal domein, maar het hoe en waarom ligt genuanceerder dan eerder werd gemeld. Dat schrijven onderzoekers van Cebeon en AEF in twee losstaande rapporten.

(Tekst: Zorgvisie)

In mei 2016 kwam uit een onderzoek van Binnenlands Bestuur en de NOS naar voren dat de meeste Nederlandse gemeenten in 2015 geld overhielden op het zorgbudget. In totaal bleef er volgens de twee partijen 310 miljoen euro over op de Wmo. Dat leidde tot veel verontwaardigde reacties, onder meer van de Patiëntenfederatie, FNV en ANBO. Het CBS berekende in oktober dat gemeenten 1,2 miljard overhielden op het budget voor zorg- en jeugdtaken, per saldo 800 miljoen euro. De VNG zei dat gemeenten terecht zuinig hebben begroot, omdat er lange tijd onduidelijkheid was over het budget en de aantallen cliënten. De vereniging van gemeenten liet weten dat het overgebleven geld gereserveerd werd voor zorguitgaven op een later moment.

Onderzoeken gedaan

Twee onderzoeken, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en VWS, bevestigen dat laatste beeld. Het eerste is van Cebeon, dat op verzoek van Binnenlandse Zaken onderzoek deed onder ruim 220 gemeenten. Hoewel die het beeld bevestigen dat er per saldo ongeveer 800 miljoen euro is overgebleven in het sociaal domein, klopt het volgens Cebeon niet dat dit geld enkel uit het budget van 2015 komt. ‘De achterblijvende realisaties houden verband met een ‘erfenis’ uit eerdere jaren (saldi op oude taken), scherpere inkoop en verantwoording van zorg en ondersteuning, en tijdelijke effecten van de transitie, schrijven de onderzoekers.

Lees hier verder

Geef een reactie