Overzicht praktijk- en aanjaagteams van Schippers

(Tekst: Zorgvisie)

Er zijn sinds 2015 zeker achttien zorgteams opgericht door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dat schrijft minister Edith Schippers in een brief aan de Tweede Kamer.

Sinds de decentralisatie heeft het ministerie van VWS bijna twintig praktijk- en aanjaagteams opgericht om verschillende gebieden in de zorg te ondersteunen. Ze lossen knelpunten op of zorgen ervoor dat de zorg een bepaalde kant op gaat. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ministerie zelf. De initiatieven verschillen nogal van elkaar wat betreft de werkwijze, geeft de minister aan. ‘Ze zijn soms direct toegankelijk voor burgers en aanbieders (bijvoorbeeld een meldpunt of Transitie Autoriteit Jeugd), maar soms pas toegankelijk als ultimum remedium als blijkt dat mensen in het systeem zijn vastgelopen en nergens anders terecht kunnen (interventieteam onderwijs-zorg).’

Overzicht teams

In de brief geeft de minister een overzicht van welke teams er zijn en wat zij precies doen. Zo is er het Praktijkteam Zorg op de juiste plek, dat de overgang van ziekenhuis naar thuis voor ouderen moet verbeteren. Het Interventieteam onderwijs-zorg richt zich op het oplossen van ‘hardnekkige thuiszitters- en complexe zorgcasuïstiek’. Onder de noemer ‘Vws komt naar je toe in 2016’ gaan ambtenaren van VWS in gesprek met burgers over de Zvw, WMo, Wlz en Jeugdwet. Ook ‘casuïstiek vanuit het meldpunt juiste loket’ wordt door Schippers genoemd.

Lees hier verder

Geef een reactie