Pak armoede onder kinderen structureel aan

Het aantal kinderen dat in Nederland in armoede opgroeit is hoog. Ondanks dat de economie is aangetrokken en er vanuit gemeenten en Rijk aandacht besteedt wordt aan het terugdringen van chronische geldproblemen, groeit tien tot twaalf procent van de kinderen op in een armoedige leefomgeving.

(Tekst: Zorg en welzijn)

De Sociaal Economische Raad (SER) adviseert het nieuwe kabinet dan ook om armoede onder kinderen structureel aan te pakken. In het adviesrapport ‘Opgroeien zonder armoede’ pleit de SER onder meer voor het instellen van armoederegisseurs en effectievere ondersteuningsregelingen. Het advies is een reactie op een adviesaanvraag van staatssecretaris Jetta Klijnsma.

Sociale uitsluiting door armoede

Kinderen die opgroeien met langdurige armoedeproblematiek kunnen hier veel hinder van ondervinden. Op korte termijn kunnen ze minder welbevinden en gevoelens van sociale uitsluiting ervaren als ze bijvoorbeeld niet kunnen sporten of geen kinderfeestje kunnen geven. Verder kan geldgebrek op korte termijn leiden tot slechtere prestaties op school en kunnen kinderen die opgroeien in armoede probleemgedrag vertonen.

Lees hier verder

Geef een reactie