Participatie burger vraagt omslag sociaal werkers

Vier jaar geleden introduceerde de koning in zijn Troonrede de participatiesamenleving. Wat zien we er nu van terug? Wil Verschoor van Movisie maakt de balans op. ‘Sociaal werkers maken een omslag van helpen naar ondersteunen. Een andere rol in je werk is onvermijdelijk.’

(Tekst: Zorg en welzijn)

De participatiesamenleving is eigenlijk nooit concreet geworden, concludeert Wil Verschoor, binnen Movisie werkzaam op het thema Inclusie. In de vier jaar dat de samenleving ermee bezig is, zijn er zeker stappen gezet, maar een einddoel is nooit geformuleerd. Wat heeft de participatiesamenleving dan opgeleverd? Verschoor: ‘In ieder geval meer burgerinitiatieven, meer mantelzorgers en meer gemeenten die met burgers overleggen en hen faciliteren.’

Lees hier verder op Zorg en welzijn…

Movisie:

Koning Willem Alexander introduceerde in 2013 in zijn eerste troonrede de term ‘participatiesamenleving’. Hoe staat het er vier jaar later voor? Willen we verder met de participatiesamenleving, ook nu de bezuinigingen achter de rug zijn? Wil Verschoor en Daan de Bruijn van Movisie maken de balans op aan de hand van 5 signalen.

‘Van iedereen die dat kan wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving.’ Dat is de zin waarmee koning Willem-Alexander in 2013 het begrip participatiesamenleving introduceert. Concreter lijkt de term participatiesamenleving daarna niet te zijn geworden. Een definitie en daaraan gekoppelde doelstelling ontbreekt en niemand weet wat met de participatiesamenleving precies wordt bedoeld. In een Kamerbrief uit 2014 stellen minister Plasterk en staatssecretaris Van Rijn dat de participatiesamenleving niet eenvoudig te duiden is en dat er geen eindbeeld is (Kamerbrief reactie, 2014). De participatiesamenleving is dus meer een proces dan een doel op zich.

Signaal 1: Er is een tegenstrijdig beeld als het gaat om burgerinitiatieven

Hoeveel burgerinitiatieven er in het licht van de participatiesamenleving zijn opgekomen, is lastig te zeggen. Daarvoor is de diversiteit te groot: van wijkrestaurant tot zorgcoöperatie en van kleinschalig wonen voor dementerenden tot de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen. En veel burgerinitiatieven zijn zo kleinschalig en informeel dat ze nergens staan geregistreerd. In 94% van alle gemeenten ondernemen burgers initiatieven die gericht zijn op het versterken van de sociale samenhang en actieve deelname aan de samenleving, zo onderzocht het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Lees hier verder op de site van Movisie…

Geef een reactie