Participatieraad Vlagtwedde is verbolgen

De Participatieraad van de zuid-oost-Groningse gemeente Vlagtwedde (foto) kan zich niet vinden in het voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad om aan de bestemmingsreserve sociaal domein een plafond toe te kennen van drie miljoen euro.

(Tekst: WMO Magazine)

Volgens de website www.grootgroningen.com is de Participatieraad ‘verbolgen over het feit dat men voor de zoveelste keer uit de raadsstukken moet vernemen wat de financiële resultaten met betrekking tot de Wmo en het sociaal domein zijn geweest.’

Niet serieus

De Participatieraad had het correcter gevonden als ze door het college in een eerder stadium op de hoogte was gesteld. De raad heeft het gevoel dat het college de Participatieraad op het financiële vlak als adviesorgaan nog steeds niet serieus neemt. Als voorbeeld wordt genoemd dat geen enkel overleg of informatieuitwisseling heeft plaatsgevonden over het overhevelen van de middelen van de bestemmingsreserve Wmo naar de bestemmingsreserve sociaal domein.

Lees hier verder

Geef een reactie