Participatiewet leidt tot verdringing op arbeidsmarkt

(Tekst: Zorg en Welzijn)

Verdringing op arbeidsmarkt voor mensen met beperking  Mensen met een beperking die niet zijn opgenomen in het doelgroepenregister, komen nu moeilijker aan een baan.

Dit blijkt uit een enquête van het KRO-NCRV-programma De Monitor en brancheorganisatie OVAL onder honderd reïntegratiebedrijven. Alleen mensen met een beperking die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, komen in aanmerking voor het doelgroepenregister. Uit de enquête blijkt dat 62 procent van de reïntegratiebedrijven concludeert dat mensen die niet zijn opgenomen in de het doelgroepenregister, moeilijker aan een baan komen dan mensen die wel in het register staan.

Participatiewet

Volgens de Participatiewet moeten werkgevers voor 2026 stapsgewijs 125.000 extra banen creëren voor mensen die vanwege een beperking niet in staat zijn om zelf het wettelijk minimumloon te verdienen (banenafspraak). Mensen die in aanmerking komen voor deze ‘garantiebanen’ zijn geregistreerd in het doelgroepenregister.

Lees hier verder

Geef een reactie