Patiënten profiteren van samenwerking Certe en UMCG

Certe en UMCG verstevigen de samenwerking. Doel hiervan is om de laboratoriumdiagnostiek nog beter te organiseren voor de inwoners van Noord-Nederland. Certe en UMCG ondertekenden hiervoor op dinsdag 17 juli een samenwerkingsovereenkomst. ​

(Tekst: UMCG)

Bij ongeveer 70% van de patiënten die naar de huisarts of een (academisch) medisch specialist gaan, wordt bloed, urine, feces of andere materialen in het laboratorium getest. De uitslag is belangrijk voor het bepalen van de diagnose van de patiënt. Certe heeft op veel plekken in Noord-Nederland prikposten en komt bij mensen thuis. Ook werkt Certe samen met aanvragers uit huisartspraktijken, verloskundigen en andere ziekenhuizen. De afdeling Laboratoriumgeneeskunde UMCG beschikt over specialistische kennis en een groot academisch netwerk in de regio. In het UMCG vinden veel vakinhoudelijke ontwikkelingen en innovaties plaats. Door nauwer samen te gaan werken, denken Certe en het UMCG de laboratoriumdiagnostiek in Noord-Nederland patiëntvriendelijker en doelmatiger te kunnen organiseren. Ook willen ze samen allerlei innovaties ontwikkelen waar cliënten, patiënten en aanvragers voordeel van hebben. Het uitgangspunt daarbij is dat hierin nauw samen opgetrokken wordt met aanvragers en cliënten.

Concentratie chromatografie-bepalingen

Chromatografiebepalingen zijn dure en vrij specialistische bepalingen. Tot dusver deden zowel het UMCG als Certe deze bepalingen zelf. Door al deze bepalingen in het lab Bijzondere Chemie van het UMCG te concentreren worden ze uiteindelijk doelmatiger. Zo kan worden voorkomen dat een patiënt twee keer geprikt moet worden, omdat de testmethode net iets verschilt. Certe hevelt in het najaar al zijn chromatografiebepalingen over naar het UMCG en ook enkele medewerkers gaan in het UMCG samenwerken met de collegae aldaar. Zo wordt de kwaliteit van deze specialistische bepalingen beter vergelijkbaar; dit leidt tot efficiënter gebruik van de specialistische labapparatuur. ​

Uitbreidin​g samenwerking

Certe en UMCG hebben plannen om hun regionale samenwerking in de nabije toekomst verder uit te breiden. Zo is het de bedoeling om waar dat mogelijk is, patiënten van het UMCG zo dicht mogelijk bij hun huis te prikken door gebruik te maken van de Certe priklocaties in de regio.  Dat zou betekenen dat de patiënt bij een afspraak in het UMCG niet eerst geprikt hoeft te worden, maar direct met de uitslag terecht kan bij zijn behandelaar. Ook worden vele andere bepalingen die UMCG en Certe doen geharmoniseerd, wat betekent dat er sprake is van vergelijkbare testmethoden en uitslagen. Dat maakt het werk van huisartsen en medisch specialisten eenvoudiger en zij hoeven patiënten dan niet meer te vragen om  zich opnieuw  te laten prikken.

Zo geven Certe en UMCG stapsgewijs invulling aan de gezamenlijke ambitie om de laboratoriumdiagnostiek in Noord-Nederland patiëntvriendelijker en efficiënter te maken. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de innovatie van laboratoriumdiagnostiek, wat ten goede komt aan betere zorg voor de patiënt en waarmee deze beter aansluit bij de veranderende zorgomgeving in Noord-Nederland. ​

Geef een reactie