Perspectief voor effectieve schuldhulpverlening

Nu het Kabinet de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) heeft geëvalueerd, is de vraag: hoe krijgen we echt grip op effectieve schuldhulpverlening? Marieke Zendman, Product Manager bij Stratech, geeft in Sociaal Bestek haar visie op de oplossingsrichting.

(Tekst: Zorg en welzijn)

Basis voor de Wgs waren de samenwerkingsafspraken die het Rijk en gemeenten hebben gemaakt in het bestuursakkoord ‘Samen aan de slag’ in 2007. In 2008 is vervolgens geconstateerd dat de schuldhulpverlening effectiever moest en er regie moest worden gevoerd. Sinds 1 juli 2012 is de verantwoordelijkheid van de gemeenten om schuldhulp te bieden in de Wgs verankerd.

Wijkteam en schuldhulpverlening

Het kabinet vindt het belangrijk de dienstverlening dicht bij de burgers te laten plaatsvinden. Wijkteams dienen problemen vroegtijdig te signaleren, integraal op te pakken en maatwerk te leveren. De evaluatie geeft in hoofdlijnen onderstaande maatregelen, waarvoor de komende drie jaar door het kabinet in totaal € 7,5 miljoen extra beschikbaar wordt gesteld:

  • Het bevorderen van professionaliteit van de schuldhulpverlening
  • Het nader onderzoeken hoe de brede toegankelijkheid tot de gemeentelijke schuldhulpverlening in de praktijk wordt uitgevoerd
  • Het doorontwikkelen en verspreiden van innovatieve aanpakken
  • Meten is weten: de registratie en beschikbaarheid van gegevens binnen de gemeentelijke schuldhulpverlening moet beter
  • Het aanpassen van (aanpalende) wet- en regelgeving om knelpunten op te lossen
Kwaliteit

De evaluatie heeft dus niet op alle onderdelen het gewenste inzicht gegeven. Staatssecretaris Klijnsma wil meer zicht op de effectiviteit van de Wgs, want ‘meten is weten’. Ze wil van de gemeenten antwoord op de vraag: wordt het door de gemeente opgestelde plan conform de door de gemeenten vastgestelde eisen uitgevoerd? Meten we onze eigen kwaliteit, halen we onze resultaten, helpen we daadwerkelijk onze inwoners? Vreemd genoeg blijkt het lastig deze vragen te beantwoorden.

Lees hier verder

Geef een reactie