Plastisch chirurgen luiden de noodklok

Plastisch chirurgen luiden de noodklok over complicaties bij cosmetische behandelingen door (snijdende) basisartsen.

(Tekst: NVPC)

Plastisch chirurgen luiden de noodklok over de grote gevolgen van esthetische operaties door cosmetisch basisartsen. Uit cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) blijkt dat ruim 80 procent van de plastisch chirurgen maandelijks wordt geconfronteerd met patiënten met ernstige complicaties. Complicaties als gevolg van ondeskundig handelen of fouten door cosmetisch basisartsen.Dit leidt tot ernstig gedupeerde patiënten, die naast de maatschappelijke schade (langdurige uitval) en psychische gevolgen (schaamte), vaak dure en complexe hersteloperaties nodig hebben om te herstellen en er weer ‘normaal’ uit te zien.

Meldpunt

De NVPC heeft de afgelopen maand een meldpunt ingesteld om de missers bij cosmetische behandelingen te registeren. De NVPC pleit, in het belang van veilige en goede patiëntenzorg, bij minister Schippers en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voor strengere en eenduidige spelregels rond deze behandelingen. Ali Pirayesh, plastisch chirurg en bestuurslid van de NVPC: “Patiënten moeten kunnen vertrouwen op goede zorg. Cosmetische operaties die ondeskundig en onder onveilige situaties worden uitgevoerd vormen een risico voor de patiëntveiligheid en ondermijnen daarnaast het vertrouwen van het publiek in artsen.”

De NVPC maakt zich al jaren sterk voor betere kwaliteit en veiligheid van patiënten bij cosmetische behandelingen, onder andere via strenge kwaliteitseisen (statuten, leidraad en visitaties) voor esthetische ingrepen. Maar ondanks die inspanningen is er nog onvoldoende sprake van regulering als het gaat om de kwaliteit van esthetische chirurgie. Pirayesh: “Niet iedereen met een witte jas is bevoegd en bekwaam. De strenge eisen gelden alleen voor plastisch chirurgen.

Noodklok voor patiëntenvertrouwen

Patiënten moeten er op kunnen vertrouwen dat iemand die een bepaalde ingreep of behandeling aanbiedt en uitvoert hiervoor ook opgeleid en gekwalificeerd is en dat het gehele proces op een verantwoorde en veilige manier wordt uitgevoerd. Een verkorte cursus esthetische chirurgie kan onmogelijk de behandelaar dezelfde expertise en opleiding ten aanzien van kwaliteit en veiligheid geven als een chirurgisch specialistische opleiding. Uit ons onderzoek blijkt helaas opnieuw dat onze zorgen over de huidige kwaliteit van de esthetische zorg terecht zijn. ”

Geef een reactie