Platforms zijn mooi, maar niet genoeg

Door de decentralisaties bij gemeenten nemen lokale verschillen toe. Pieter Hilhorst en Jos van der Lans zijn daarom blij met de komst van platforms waar professionals ervaringen delen en elkaar informeren. Maar platforms zijn niet genoeg.

(Tekst: Sociale vraagstukken)

Vred is genoemd naar het verzorgingstehuis waar hij woont: Nieuw Vredenburg in Amsterdam. Vred is een populaire kat. Hij heeft zelfs een eigen Facebookpagina met 332 likes. Het succes van Vred leidt op de community Andere Handen tot een discussie over de voor- en nadelen van huisdieren in de zorg. Een deelnemer zegt dat katten beter gaat dan honden. Honden hebben een baasje nodig en als het niet duidelijk is wie dat is, kan het lastig zijn. Een andere deelnemer heeft daar wat op gevonden. Op het platform ‘We helpen’ hebben ze een oproep gedaan aan hondenliefhebbers uit de buurt, voor baasjes die honden hebben die het prima vinden om te worden geaaid. Het effect, elke woensdagochtend komt Marianne langs met haar hond die zich heerlijk laat aaien door ouderen. Een derde deelnemer meldt dat kippen ook in het behandelplan passen als ouderen met dementie daar baat bij hebben.

Werkt de informatiespreiding van Movisie een Platform 31 nog wel?

De uitwisseling naar aanleiding van het berichtje over Vred laat zien hoe een klein bericht een opmaat kan zijn tot waardevolle tips. Als deelnemers hun eigen ervaring delen, ontstaat een rijk palet. Dat palet wordt door de decentralisaties alleen nog maar rijker. De lokale verschillen nemen immers toe. Dat vraagt ook om een andere manier van het delen van kennis. Het betekent dat vrijwel niemand zicht heeft op wat er allemaal gebeurt in het land. Het betekent ook dat professionals op de ene plek in het sociale domein vaak geen weet hebben van wat op professionals op een andere plek aan het proberen zijn. De klassieke manier om vernieuwing op te sporen is om deze taak uit te besteden aan kennisinstellingen als Movisie of Platform 31. Onderzoekers van die instellingen sporen naar goede voorbeelden, maken een inventarisatie van good practices en proberen vervolgens hun kennis weer aan de man te brengen aan de professionals in het veld. De beweging is van het veld, naar het centrum, naar het veld.

Lees hier verder

Geef een reactie