Polisvoorwaarden overtreden nieuwe wet

Met gewijzigde polisvoorwaarden dwingen zorgverzekeraars ongecontracteerde zorgaanbieders sinds begin dit jaar om de medische dossiers van hun cliënten af te staan. Dat is in strijd met privacywet AVG.

(Tekst: Persbericht)

Bovendien gebruiken ze die gegevens om indicaties tussentijds af te wijzen of aan te passen. Daarmee gaan ze op de stoel van medici zitten die de indicaties hebben afgegeven. Dat is in strijd met de Zorgverzekeringswet.

Dat stelt Overalzorg uit Eindhoven. De thuiszorgaanbieder heeft hierover brandbrieven geschreven aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), Zorginstituut Nederland, de Autoriteit Consument en Markten (ACM), beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en de zorgverzekeraars zelf.

,,Zorgverzekeraars gebruiken de nieuwe polisvoorwaarden om ongecontracteerde zorgaanbieders het leven zuur te maken. Ze maken hun eigen wetten, maar omdat ze niet gecontroleerd worden hebben ze vrij spel,” zegt directeur Mark Lemmens van Overalzorg.

Sinds januari hebben zorgverzekeraars hun polisvoorwaarden zo aangepast, dat ongecontracteerde zorgaanbieders hun cliënten opnieuw om een machtiging moeten vragen om zorg te mogen verlenen. Ook als die al jaren zorg ontvangen op basis van een eerder gestelde indicatie. Via die machtiging worden zorgaanbieders gedwongen de medische gegevens van cliënten via een zorgplan door te spelen aan de zorgverzekeraars. Dus ook van apotheek en huisarts. Zo kunnen zorgverzekeraars bepalen of de zorg wel nodig is. Dat terwijl de indicatie daarvoor al is afgeven door een bevoegd medicus. Zorgaanbieders die dit weigeren krijgen de zorg niet vergoed.

Volgens Lemmens weten cliënten niet dat op deze manier hun privacy wordt geschonden. ,,Volgens de privacywet mag de geheimhouding niet zonder toestemming doorbroken worden. Op deze manier worden verzekerden onder druk gezet medische informatie af te staan aan de zorgverzekeraars,” aldus Lemmens.

Tekenend is volgens hem dat de Eerste Kamer het wetvoorstel ‘Verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving in de zorg’ medio december aan heeft gehouden omdat er zorgen zijn over privacy-schendingen bij de inzage van medische dossiers door verzekeraars.

Een gevolg van de nieuwe werkwijze is ook dat zorgverzekeraars massaal indicaties afwijzen. Op vragen van Lemmens antwoordde het Zorginstituut dat de indicatie voor thuiszorg van de verpleegkundige leidend is. Vragen stellen of een second opinion vragen is mogelijk, maar de verzekeraar kan niet op de stoel van de verpleegkundige gaan zitten en de indicatie afwijzen, aldus het instituut.

Ook het tussentijds aanpassen van contracten is volgens Lemmens in strijd met de wet. De nieuwe regel dat de vergoeding ineens naar de rekening van de cliënt gaat en niet direct naar de zorgaanbieder, ziet hij als pesterij ,,Zorgverzekeraars willen van de ongecontracteerde zorg af. Met deze nieuwe voorwaarden worden we afgeperst,” stelt Lemmens.

De zorgondernemer heeft bewust geen contract met zorgverzekeraars afgesloten omdat die volgens hem meteen een omzetplafond instellen en willen bezuinigen op de geleverde zorg. Dat zou ten koste gaan van zijn cliënten. Lemmens: ,,Door de nieuwe polisvoorwaarden wordt de zorg aan cliënten verder uitgekleed.”

Geef een reactie