Politie en verwarde personen

Per 1 januari verleent de politie geen hulp meer aan verwarde personen. Dit moet de GGZ doen. Het gebeurt nu vaak dat de politie meldingen krijgt van verwarde personen waarbij sprake is van een psychiatrische aandoening. In zo’n situatie wordt dan de crisisdienst ingeschakeld en besluit een arts/psychiater of er een in bewaring stelling (IBS) wordt afgegeven.

(Tekst: Zorg en welzijn)

Een IBS houdt in dat iemand gedwongen wordt opgenomen en wordt alleen afgegeven als iemand een gevaar is voor zichzelf of anderen. En dat is nou net waarom ik vind dat de politie zich er wel mee moet bemoeien. Is de politie er immers niet om gevaar te bestrijden?

Veiligheid

Een kerntaak van de politie is om voor veiligheid te zorgen. Dus ook de veiligheid van verwarde personen en hun omgeving. Tweede kerntaak is de openbare orde bewaken. Als er een verward persoon op straat loopt en overlast veroorzaakt, vind ik dit onder deze taak vallen.

Handboeien

In het programma de Monitor vertelde de korpschef van de politie dat hij vind dat verwarde personen die geen strafbaar feit hebben gepleegd nu nog behandeld worden als gewone verdachten terwijl de hulpverlening (GGZ) daar wat mee moet doen. De verwarde persoon wordt nu door de politie in handboeien geslagen en dat noemt hij niet humaan. Dit ben ik met hem eens, maar die handboeien zijn soms onvermijdelijk.

Lees hier verder

Geef een reactie