Positieve evaluatie voor Nederlandse Zorgautoriteit

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft grote verbeterstappen gezet op het gebied van organisatie en taakuitvoering. Ook heeft de zorgautoriteit enkele ingrijpende veranderingen in de organisatie succesvol afgerond. Dit blijkt uit de evaluatie die onderzoeksbureau AEF heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS.

(Tekst: NZa)

De NZa is een zelfstandig bestuursorgaan. Net als bij andere zelfstandige bestuursorganen wordt onze doeltreffendheid en doelmatigheid elke 5 jaar geëvalueerd. De minister stuurt een verslag van de evaluatie aan de Tweede Kamer.

Uit de evaluatie over de periode 2014-2017 komt een positief beeld naar voren. Het onderzoeksbureau schrijft over dit beeld: “De organisatie heeft een bewonderenswaardige prestatie geleverd door zich stevig te herpakken en haar positie en reputatie opnieuw op te bouwen. Daarin is bijzonder veel energie gestoken, en het heeft geleid tot tastbare resultaten.”

De minister schrijft aan de Tweede Kamer dat de NZa adequaat opvolging heeft gegeven aan de verbeterplannen die voortvloeien uit de commissie Borstlap. Hoewel er nog enkele kleine verbeterpunten zijn beschouwt de minister ‘het hoofdstuk Borstlap’ met deze evaluatie als afgerond.

Lees hier de eindrapportage.

Geef een reactie