Proeftuin Dementie – Deel uw verhalen

Begin 2015 is de Proeftuin Dementie Friesland opgezet. In dit driejarige project staat niet de medische, maar juist de menselijke kant van dementie centraal. Hoe kan de levenskwaliteit van mensen met dementie verbeterd worden?

(Tekst: KwadrantGroep)

In onderzoek naar dementie is veel aandacht voor de medische kant en de kwaliteit van de zorg. Er is minder aandacht voor de kwaliteit van leven, terwijl daarin nog veel verbeterd kan worden. Met name in de periode dat mensen nog thuis wonen, alleen of met hun partner. Een periode die soms jaren kan duren.

Sociale benadering

De wijze waarop de omgeving omgaat met mensen met dementie, bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van hun leven. Worden ze voor vol aangezien? Horen ze erbij? Voelen ze zich nuttig? Natuurlijk brengt dementie beperkingen met zich mee, maar er kan nog zoveel wél. De Proeftuin Dementie Friesland richt zich daarom op de mogelijkheden: hoe kunnen mensen met dementie hun leven naar hun eigen behoeften invullen?

Hoe kunnen zij meer voldoening en plezier uit het leven halen, voor henzelf en voor hun naasten? Welke veranderingen vraagt dit, in de bejegening en de sociale omgeving?

We noemen dit de ‘sociale benadering van dementie’.

Praktische oplossingen

De Proeftuin Dementie Friesland wil het dagelijks leven verbeteren met praktische oplossingen in de sociale omgeving. Welke oplossingen dat zijn, staat van tevoren niet vast. De Proeftuin laat zich leiden door de behoeften van mensen met dementie, hun naasten en zorgprofessionals. Het idee is dat mensen de kans hebben uit te vinden wat ze wel en niet kunnen, in de verschillende fases van het ziekteproces. En daar vervolgens mee aan de slag kunnen, zelf of met hulp van de omgeving.

Dementie Verhalenbank

Om te onderzoeken wat de behoeften zijn van mensen met dementie en hun naasten, worden hun verhalen verzameld op een landelijke digitale verhalenbank (dementieverhalenbank.nl). Ook familieleden, zorgverleners en wetenschappers delen hier hun ervaringen. De Dementie Verhalenbank is nuttig voor de Proeftuin, maar ook voor mensen met dementie en hun naasten. De verhalen zorgen voor herkenning en ideeën voor oplossingen. Ook ontstaat zo meer begrip. De Dementie Verhalenbank krijgt subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wetenschap en praktijk

In de Proeftuin Dementie Friesland werkt de KwadrantGroep samen met Anne Mei The, bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie aan de Universiteit van Amsterdam. Kennis uit wetenschap en onderzoek wordt gekoppeld aan de praktijk. De Proeftuin Dementie Friesland doorloopt een aantal fases: (1) oriëntatie, (2) ontwikkeling, (3) testen en bijschaven, en (4) implementatie.

Inmiddels zijn we gestart met fase 1. We spreken met mensen met dementie, hun naasten en professionals. Onderzoekers en medewerkers van de KwadrantGroep nemen interviews af voor de Dementie Verhalenbank. Deze verhalen worden geanalyseerd door een team van de UvA. Ook vinden literatuurstudies plaats. In fase 2 gaan we middelen ontwikkelen, in gesprek met betrokkenen van binnen en buiten de dementiezorg.

In fase 3 worden deze middelen getest in de praktijk en waar nodig bijgeschaafd. Tot slot, dragen we de middelen in fase 4 over aan organisaties en professionals, zodat ze ook echt in de praktijk toegepast gaan worden.

Meedoen?

Wilt u een verhaal delen? Of werkt u in de dementiezorg? Help ons om de Proeftuin tot een succes te maken.

Geef een reactie