Professional heeft brevet nodig tegen kindermishandeling

Professionals die met kinderen werken moeten een brevet halen waaruit blijkt dat ze signalen herkennen die kunnen wijzen op kindermishandeling. Dat is een aanbeveling van de Taskforce Kindermishandeling.

(Tekst: Zorg en welzijn)

Brevet

Preventie van mishandeling van kinderen moet ‘topprioriteit krijgen in het jeugdbeleid van gemeenten’. Dat schrijft de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik in haar advies: “Ik kijk niet weg”. Jaarlijks worden 119.000 kinderen mishandeld of misbruikt, volgens de cijfers van de Taskforce. Een belangrijke actie voor gemeenten is, aldus de taskforce, dat alle aanstaande ouders verplicht een opvoedingscursus gaan volgen. Bovendien moeten alle professionals die met kinderen werken een ‘Kindveiligheidsbrevet’ halen.

Signalen kindermishandeling

Met het ‘kindveiligheidsbrevet’ doelt de taskforce op ‘een certificaat, te halen door professionals, waaruit blijkt dat zij signalen herkennen die kunnen wijzen op mishandeling of seksueel misbruik. En dat deze professionals ook weten hoe zij met die signalen. Dit is in Nederland geen norm, zoals in Engeland dat bijvoorbeeld wel het geval is.’

Rechten van het kind

De taskforce wil ook dat ‘allereerst op landelijk niveau, door het rijk, een effectief stelsel tegen mishandeling wordt opgezet. Bijvoorbeeld door de naleving van het Internationaal verdrag voor de rechten van het kind.’

Lees hier verder

Geef een reactie