Professional doet weinig aan sociale contacten gehandicapten

‘Er wordt door beroepskrachten weinig gedaan om de schrale sociale contacten van mensen met een verstandelijke en meervoudige beperking te verbeteren.’ Dat is de conclusie van het promotieonderzoek van Aafke Kamstra.

(Tekst: Zorg en welzijn)

Juist omdat mensen met een verstandelijke en meervoudige beperking sterk afhankelijk zijn van praktische ondersteuning, zou je denken dat ze ook een behoorlijk sociaal netwerk hebben. Niets is minder waar, constateert onderzoekster Aafke Kamstra in haar proefschrift: ‘ Who cares?’ Erger nog: professionals zijn niet doordrongen van de noodzaak om het informele sociale netwerk uit te breiden. Uit interviews met professionals blijkt dat bijna 60% niet of nauwelijks werkt aan uitbreiding van de persoonlijke netwerken van hun cliënten.

Informeel contact

Uit het onderzoek blijkt dat mensen met een meervoudige beperking 1 tot 6 informele sociale contactpersonen per jaar hebben. 60 Procent heeft 1 keer per maand contact, 30% een of twee keer per jaar. Van alle contactpersonen is 80% familie. Op visite komen is de meest gebruikte vorm van contact.

Lees hier verder

Geef een reactie