Professionals hanteren te vaak de heteronorm

‘LHBT’s worden nu vaak niet gezien door sociaal professionals omdat ze, onbewust, werken vanuit de heteronorm. Hier moet verandering in komen, want de problemen zijn serieus.’

(Tekst: Zorg en welzijn)

Eenzaamheid, depressies en suïcidaliteit. Dit zijn enkele problemen waar mensen die homoseksueel, biseksueel of transgender zijn mee te maken kunnen hebben. Deze problemen zijn het gevolg van onder meer reacties en afwijzingen die zij krijgen op hun identiteit.

Else Boss is adviseur Participatie en LHBT-beleid bij Movisie. Samen met haar collega’s ontwikkelde ze een e-learning module voor sociaal professionals die hen helpt om de kennis over lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT) te vergroten en om op een open manier het gesprek met cliënten aan te gaan over het onderwerp. En dat is nodig, want op dit moment is er te weinig aandacht voor deze kwetsbare groep.

Afwijzing

Boss: ‘Uit onderzoek blijkt dat één op de vijftien Nederlanders LHBT’er is en dat deze groep soms moeite heeft om dit te uiten. Dit komt doordat ze te maken krijgen met afwijzing, pesten en een gebrek van acceptatie vanuit de samenleving. Ze ontwikkelen hierdoor vaak een soort check waarbij ze telkens nagaan of een situatie veilig genoeg is om uit de kast te komen. Dat maakt, zeker bij oudere generaties die veel te maken hebben gehad met afwijzing, dat ze het onderwerp minder snel opnieuw op tafel leggen. Dat ze niet altijd kunnen zijn wie ze zijn, heeft veel impact. Het kan bijvoorbeeld resulteren in eenzaamheid en depressiviteit. Daarnaast is bekend dat LHBT-jongeren 4,5 keer meer suïcidaal gedrag vertonen dan hun leeftijdsgenoten.’

Lees hier verder

Geef een reactie