Reactie VWS op column Annemarie van Gaal

In haar column ‘Zorgverzekeraar zonder zorgen’ (Telegraaf, 11 september 2017) doet  Annemarie van Gaal enkele suggesties voor meer transparantie in de activiteiten en bestedingen van premiegeld door verzekeraars. Het goede nieuws is dat een en ander al lang gebeurt.

(Tekst: Rijksoverheid)

Suggestie 1: Ik zou willen weten hoeveel procent van de premie wordt besteed aan reclamecampagnes en sponsoring.

Alle verzekeraars publiceren dat, op verzoek van het ministerie van VWS, al een aantal jaar duidelijk op hun site. We hebben de grootste verzekeraars hier op een rijtje gezet:

Iedereen kan hier dus precies zien waar de zorgverzekeraar het premiegeld aan uitgeeft.

De Nederlandse Zorgautoriteit vat al deze informatie nog eens handzaam samen in de jaarlijkse Marktscan Zorgverzekeringswet.

Overigens kun je daar ook zien dat de hoeveelheid geld die zorgverzekeraars aan reclame uitgeven een stuk minder is dan vaak wordt beweerd. Aan echte reclame gaven alle verzekeraars in 2015 samen 35 miljoen euro uit, ongeveer 2,5 euro per verzekerde per jaar. Vaak worden acquisitiekosten, de kosten van bijvoorbeeld de klantenservice of het registeren van een nieuwe verzekerde, hierbij opgeteld. Maar dat is natuurlijk iets anders dan reclame.

Suggestie 2: Wat ik vooral zou willen weten is hoeveel procent van de premie daadwerkelijk wordt besteed aan kosten van de zorg.

Dat is in dezelfde jaarcijfers gelukkig ook duidelijk te zien. In alle gevallen geldt dat ruim 95% van ons premiegeld ook wordt besteed aan zorg. In 2015 bijvoorbeeld, waren de totale bedrijfskosten van zorgverzekeraars 3,5%. In het laatste jaar van het ziekenfonds was dit overigens 3,9%.

Suggestie 3: Stel dat de overheid zorgverzekeraars eens zou dwingen om deze percentages te publiceren

Dat vonden wij ook een goed idee en daarom doen we dat al. Ook de overheid wil namelijk dat zorgverzekeraars open zijn over wat ze met onze premie doen. Blijkbaar is het alleen nog niet bekend genoeg dat al deze informatie al eenvoudig te vinden is. Dit punt trekken we ons aan en zullen kijken hoe we dit beter onder de aandacht kunnen brengen. Te beginnen met dit berichtje.

Geef een reactie