Regel nu een budget voor het wijkteam

Multiprobleem gezinnen worden goed geholpen sinds de decentralisatie. Maar het kan beter: door aan professionals meer bevoegdheden toe te kennen en door wijkteams een eigen budget te geven.

(Tekst: Zorg en Welzijn)

Dat schrijven Albert Jan Kruiter en Sandra Kolkman op de website Sociale Vraagstukken naar aanleiding van hun boek: ‘Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt’. Zij hebben zich de afgelopen jaren als onderzoeker en als professional bezig gehouden met ‘gezinnen die meer problemen hebben dan ze aan kunnen’. De inzet van de wijkteams blijkt cruciaal voor de ondersteuning van deze multiprobleem gezinnen. Het wordt tijd voor een maatwerkbudget voor wijkteams, stellen Kruiter en Kolkman.

Wijkgericht werken

Generalistisch werken in wijkteams werkt goed, concluderen de auteurs: ‘Een casusoverleg over een gezin met meerdere problemen werkt beter als er professionals met verschillende know how om tafel zitten.’ Maar Kruiter en Kolkman zien individuele professionals slechts mondjesmaat zelf generalistisch werken. ‘Teamleden zijn heel druk met hun individuele caseload. De teams kwamen minder toe aan het ontwikkelen van collectieve oplossingen voor de wijk en aan samenwerking met burgers en vrijwilligers in de wijk. Terwijl daarin juist de kracht schuilt van het wijkgericht werken.’

Lees hier verder

Geef een reactie