Registratie eerder levenloos geboren kinderen

Sinds begin februari 2019 kunnen ouders van een levenloos geboren kind, het kind alsnog bij de gemeente laten registreren, ook als de geboorte al langer geleden heeft plaatsgevonden.

(Tekst: MCL)

Op de website van de gemeente Leeuwarden is de procedure beschreven. Of zie de website van de eigen gemeente.

De gemeente kan naar een verklaring van arts of ziekenhuis vragen. Het MCL biedt de mogelijkheid om (delen van) het medisch dossier op te vragen. De bewaartermijn van dergelijke stukken voor het MCL is vijftien jaar. Als het levenloos geboren kind (veel) langer dan vijftien jaar terug ter wereld is gekomen kan het MCL helaas geen gegevens meer verstrekken.

Over de bewaartermijn kan verwarring bestaan. Academische ziekenhuizen hanteren een termijn van 115 jaar, voor andere ziekenhuizen waaronder het MCL is de bewaartermijn van medische gegevens vijftien jaar.

Het MCL adviseert om desgewenst contact op te nemen met de gemeente. De gemeente kan laten weten welke stappen gezet kunnen worden om het levenloos geboren kind alsnog in te schrijven.

Geef een reactie