Restauratie participatiedemocratie in zorg

(Tekst: 50Plus Fryslân)

Tips over restauratie van de participatiedemocratie in de zorg

In de wijk waar ik woon, komt een nieuw winkelcentrum: meer winkels, andere fietspaden en parkeren op het dak. De burgers hebben een folder in de bus gekregen. Wie wilde, kon voor meer informatie terecht op een website. Er werden enkele inspraakavonden georganiseerd. Een  bewonersgroep overlegde met gemeenten en winkeliers. Enkele buurtbewoners dienden bezwaarschriften in: zij vreesden geluidsoverlast van lossende vrachtauto’s. Maar ook hun probleem werd opgelost. Binnenkort gaat de vernieuwing van start.

Democratie in de zorg loopt achter bij die van ruimtelijke ordening

In de wijk waar ik woon, komt voor het eerst een gezondheidscentrum. Aan de rand van de wijk en met allerlei disciplines. Wie er bij elkaar gaan zitten, is niet bekend. Evenmin wanneer het opengaat. Het kleine verzorgingshuis gaat dicht. Maar of er een nieuwe voorziening komt in mijn wijk vol ouderen, is eveneens onbekend. Verder verdween de afgelopen jaren veel huishoudelijke zorg zonder enige informatie en betrokkenheid van wijkbewoners. Binnenkort gaan de bouw van het gezondheidscentrum en de sloop van het verzorgingshuis van start. Deze twee voorbeelden illustreren dat de democratie in de zorg achterloopt bij die van ruimtelijke ordening.

Lees hier verder

Geef een reactie