Resultaten tellen en vertellen

Gemeenten zijn sinds 2015 verplicht om de effecten van hun Wmo-beleid te meten. Resultaten tellen en vertellen. Maar hoe doe je dat?

(Tekst: Zorg en welzijn)

Het aantal gesprekken dat een welzijnswerker voert met een cliënt of het aantal deelnemers aan een activiteit zeggen bijvoorbeeld niet per se of het gevoel van eenzaamheid onder inwoners afneemt. Charlotte Hanzon, adviseur Participatie bij Movisie: ‘Sta eerst stil bij wat de opbrengsten zouden moeten zijn. Vervolgens kun je kijken of je activiteiten daar inderdaad aan bijdragen.’

‘Waar doen we het voor?’

Speciaal voor beleidsmedewerkers van gemeenten ontwikkelde Movisie de handreiking ‘Op weg naar outcomegericht werken’. Hanzon: ‘Door alle veranderingen in het sociaal domein, merk je dat gemeenten en maatschappelijke organisaties zich bezinnen. Ze vragen zich steeds meer af “Waar doen we het voor? Doen we het juiste? En wat is de impact van ons beleid?”. De handreiking kan hen helpen om duidelijker in beeld te krijgen wat werkt en wat inspanningen opleveren. Heb je dat goed in beeld, dan krijg je ook meer zicht op de kwaliteit van je beleid en de daaruit voortkomende activiteiten voor de mensen om wie het daadwerkelijk gaat.’

Lees hier verder

Geef een reactie