Risico psychosociale problemen Friese jongeren stijgt

De afgelopen jaren laten meer Friese jongeren van 19 tot 30 jaar een verhoogd risico een depressie of angststoornis zien. Dat is te lezen in een gezamenlijke publicatie van het Fries Sociaal Planbureau en GGD Fryslân. De publicatie gaat over de psychosociale gezondheid van jongeren in Fryslân.

(Tekst: GGD Friesland)

Eén op de tien 15-18 jarigen heeft een indicatie voor psychosociale problemen. Ongeveer 10% van de 15-18 jarigen in Fryslân heeft een indicatie voor psychosociale problemen. Bij 7% is er sprake van matige problematiek en bij 3% van ernstige problematiek. Uit onderzoek blijkt dat gedragsproblemen vaak beginnen in iemands jeugd. Wanneer kinderen op jonge leeftijd gedragsproblemen vertonen, is de kans dat
zij hier ook op latere leeftijd mee te maken hebben erg groot (RIVM, 2008).

Meisjes in Fryslân hebben vaker een indicatie voor psychosociale problemen dan jongens. Dat geldt ook voor jongeren die in een eenoudergezin opgroeien. Van hen heeft 16% een indicatie voor psychosociale problemen.

Lees hier de hele publicatie.

Geef een reactie