Roadshow Gezonde Basisschool van de Toekomst

In Limburg loopt sinds 2014 het programma Gezonde Basisschool van de Toekomst. Een bijzonder concept dat onderwijs een nieuwe dimensie geeft. Met als tussenbalans: beter presterende kinderen die lekkerder in hun vel zitten. Vandaag, 13 maart 2019 bieden wij scholen (en gemeenten) in Noord-Nederland de kans om te leren van deze aanpak.

(Tekst: Persbericht)

‘Gezonde Basisschool van de Toekomst’ (GBT) onderzoekt of kinderen die op de basisschool een dagritme aangeboden krijgen met voldoende onderwijstijd, sport, bewegen, spelen en aandacht voor gezonde voeding een betere fysieke, emotionele en intellectuele groei doormaken.

Het blijkt nu dat kinderen aantoonbaar beter in hun vel zitten en school leuker zijn gaan vinden. Ook de scholen, leerlingen en ouders zelf zijn (overwegend) positief. Vanuit de Universiteit Maastricht (UM) loopt momenteel een onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten.

Het ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst’ programma is een initiatief van de Onderwijsstichting Movare, GGD Zuid-Limburg, Universiteit Maastricht/UMC, kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen in samenwerking met vele private en maatschappelijke organisaties. GBT is tevens onderdeel van het Gezondheidsakkoord Limburg en partner in het netwerk van Alles is Gezondheid.

In 2019 gaan Movare en Alles is Gezondheid in Nederland op pad om de praktijkervaringen met GBT via een roadshow te delen met andere regio’s/scholen in Nederland. Onder het motto: leer van de opgedane kennis, maak gebruik van de ontwikkelde aanpak en ga na of implementatie opportuun is in jouw regio.

De roadshow is bedoeld voor (basis)scholen die interesse hebben in de GBT aanpak en willen werken aan gezondheid op school. Inclusief het voorschools segment en de kinderopvang. Verder zijn gemeenten en lokale overheden welkom om te kijken hoe onderwijs en overheid kunnen samenwerken aan fitte leerlingen. Dit geldt ook voor de GGD en andere regionale partijen die bezig zijn met gezondheidsbeleid van kinderen.

Wie ga je tegenkomen deze middag? De bezetting wordt gevormd door een package van diverse partijen die allemaal betrokken zijn bij de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Je verneemt hun ervaringen uit eerste hand. Ook bijzonder is dat je de hele keten in één keer treft, wat ons in de gelegenheid stelt om het vraagstuk/de uitdaging integraal te benaderen.

De eerste halte die we aandoen met de GBT roadshow is Groningen, op 13 maart 2019, van 14.30-17.30 uur bij de Hanzehogeschool Groningen. Deelname is gratis. Aanmelden kan hier: http://www.allesisgezondheid.nl/nieuws/roadshow-gezonde-basisschool-van-de-toekomst-groningen-13-maart

Geef een reactie