Rol cliëntenraden wordt alleen maar groter

De rol van cliëntenraden wordt alleen maar belangrijker nu ze over een jaar of twee beschikken over een formeel instemmingsrecht. Dat zegt Marika Biacsics, Netwerkvoorzitter Clïentenraden Zorg. Ze gaat tijdens een symposium op Zorgtotaal in op het groeiende belang van cliëntenraden.

(Tekst: Zorginstellingen)

Rol van de underdog

De bevoegdheid van cliëntenraden ligt sinds 1996 wettelijk vast. Instellingen moeten cliëntenraden hebben, net zoals bedrijven ondernemingsraden moeten hebben. “De Cliëntenraad heeft een verzwaard adviesrecht”, zegt Marika Biacsics. “De bestuurder kan het advies niet zomaar naast zich neerleggen, uiteindelijk kan een cliëntenraad naar de rechter stappen als hiermee niet goed wordt omgegaan. Maar zover komt het bijna nooit omdat de leden worden geselecteerd door de bestuurder zelf. Hierdoor voelen leden zich al gauw bezwaard om fors tegen de bestuurder in te gaan. Gevoelsmatig zitten ze in de rol van de underdog. In de wet staat dat de bestuurder de Cliëntenraad moet faciliteren. De invulling van dat begrip is breed, een bestuurder zou kunnen volstaan met het schenken van koffie. Ik zeg altijd: je zit er niet voor de bestuurder, maar voor de patiënt.”

Enige onafhankelijke partij

De nieuwe wet brengt verandering in die positie. En die verandering is volgens Biacsics hard nodig. “Toen de huidige wet werd ontworpen waren er allemaal afzonderlijke, kleine instellingen, tegenwoordig maken instellingen deel uit van grote conglomeraten. De bestuurder van zo’n conglomeraat praat vaak liever met één Cliëntenraad voor alle instellingen, terwijl de raad juist zo dicht mogelijk op de patiënt moet zitten. Dat verhoudt zich slecht tot elkaar. Belangrijkste aanpassing is dat Cliëntenraden instemmingsrecht krijgen bij voorgenomen besluiten van de bestuurder.

Lees hier verder

Geef een reactie