RvB KwadrantGroep neemt petitie in ontvangst

De FNV is vorige week met zo’n vijftig zorgmedewerkers naar het kantoor van de KwadrantGroep in Drachten gekomen, om een petitie aan te bieden aan de Raad van Bestuur (RvB). De zorgmedewerkers eisen in de petitie vermindering van de werkdruk en meer waardering voor hun werk.

(Tekst: KwadrantGroep)

Meer zorg en minder geld

De KwadrantGroep ziet dat de werkdruk in de zorg steeds meer toeneemt. Door de vergrijzing komen er steeds meer cliënten bij, terwijl de financiering niet meegroeit. Bovendien kampt de zorg met een krappe arbeidsmarkt. Dit vergroot de werkdruk voor zorgmedewerkers bij de KwadrantGroep en andere zorgorganisaties.

Samen werken aan goede zorg

In overleg met de Ondernemingsraad wordt binnen de organisatie al langere tijd gewerkt aan het verminderen van de werkdruk. Binnen de KwadrantGroep wordt gewerkt met zelforganiserende teams. Dit betekent dat binnen teams afspraken gemaakt worden over het werk en de inzetbaarheid van ieder teamlid. Onlangs is afgesproken om de teams waar nodig extra te ondersteunen om tot goede afspraken te komen.

Op het gebied van arbeidsmarkt zet de KwadrantGroep in op flexibel werken en kunnen zorgmedewerkers via een intern poolbureau op verschillende plekken in de organisatie extra uren werken. Zo kunnen verzorgenden IG extra uren werken, waar en wanneer ze willen. Ook gebruikt de KwadrantGroep voor de werving van nieuwe medewerkers steeds vaker sociale media en wordt meegewerkt aan de campagne ‘Werken in de ouderenzorg, dat zit in je.’

Verder

De KwadrantGroep is in gesprek gegaan met een delegatie van zorgmedewerkers en de vakbond. In het gesprek zijn de eisen besproken en afspraken gemaakt over hoe gezamenlijk daaraan gewerkt gaat worden. In augustus komt er een vervolgafspraak om de resultaten te bespreken.

Geef een reactie