Samenleving heeft recht niet doodswens tegen te houden

Een meerderheid (63 procent) van de Nederlanders vindt dat mensen met een voltooid leven en een doodswens medische hulp moeten krijgen bij zelfdoding. Dit feit werd op 15 februari gepresenteerd bij het Publieksdebat Voltooid Leven. Jan Terlouw: ‘Als iemand oud is, geen interesses meer heeft en zijn leven als voltooid ziet, welk recht heeft de samenleving dan om dat te ontzeggen?’

(Tekst: Zorg en welzijn)

Namens D66 heeft Pia Dijkstra (foto) een wetsvoorstel geschreven dat hulp bij zelfdoding mogelijk moet maken voor mensen met een ‘voltooid leven’. De voorwaarden? Er moet sprake zijn van een duurzame doodswens, een levenseindebegeleider begeleidt het hele traject én de persoon in kwestie is minimaal 75 jaar. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) vindt dat er in de media en door de politiek voldoende gesproken is over het wetsvoorstel. De vraag zou moeten zijn: wat vinden ouderen er zelf van?

Recht op zelfbeschikking

Om die vraag te beantwoorden, organiseerde de vereniging een publieksdebat in Tivoli. Voorafgaand aan het debat presenteerde Pieter Paul Verheggen, directeur van onderzoeksbureau Motivaction, de resultaten van een onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van de NVVE. Hieruit blijkt dat 63 procent van de Nederlanders voorstander is van het plan van D66. Deze groep is van mening dat mensen die hun leven als voltooid zien, het recht hebben op zelfbeschikking. Het zou er volgens hen om moeten gaan wat mensen zelf willen en niet hoe anderen daar tegenaan kijken. Mensen die hun leven als voltooid zien, moeten de kans krijgen op een waardige manier uit het leven te stappen.

Lees hier verder

Geef een reactie