Samenwerken in de wijk: de 10 belangrijkste vragen

Eén huishouden, één plan, één regisseur: dat is het uitgangspunt van de integrale benadering van veel wijkteams. Hiervoor zijn korte lijnen, snelle afstemming en uitwisseling van expertise tussen diverse hulpverleners wel noodzakelijk. Oók buiten het wijkteam. In de praktijk blijkt dat makkelijker gezegd dan gedaan. Movisie deed onderzoek en vond 10 vragen en dilemma’s.

(Tekst: Movisie)

Integraal Werken in de Wijk

‘Vanuit het programma Integraal Werken in de Wijk hebben we een inventarisatie gedaan onder bestaande onderzoeken en evaluaties. Hieruit hebben we de tien belangrijkste vragen gedestilleerd die leden van sociale wijkteams hebben wanneer ze samenwerking buiten het team opzoeken’, vertelt Maaike Kluft, adviseur bij Movisie. ‘Een van de dingen die opvalt, is dat visie en werkwijze van verschillende professionals en opdrachtgevers niet altijd op elkaar aansluiten. Ook is niet altijd helder wie wat doet. Meer met elkaar in gesprek gaan en tot een gezamenlijke werkwijze komen, zou meer aandacht moeten krijgen.’

De 10 belangrijkste vragen als het gaat om samenwerken met professionals buiten het wijkteam

  1. Hoe maak ik ruimte in mijn agenda en takenpakket
  2. Hoe kan ik anderen ontmoeten en het contact opbouwen?
  3. Hoe komen we op één lijn qua visie en werkwijze?
  4. Hoe weet ik zeker dat de ander mij en de bewoner verder helpt?
  5. Wat doen we met die financiële schotten?
  6. Wie heeft welke taak en verantwoordelijkheid?
  7. Hoe ga ik om met belangen en gevoelde concurrentie?
  8. Hoe vergroot ik mijn onafhankelijke positie?
  9. Hoe ga ik om met organisatorische belemmeringen?
  10. Hoe krijg ik meer mandaat en ruimte om te experimenteren?
Tijdgebrek

Een van de belemmerende factoren hierin is tijd. Hoe maken professionals ruimte in hun agenda’s? Volle takenpakketten, administratieve druk en te weinig mankracht maken overleg en samenwerking met anderen lastig. Aanbestedingen zijn volgens de respondenten in de onderzoeken een boosdoener. ‘De structuur van aanbestedingen maakt dat organisaties beloftes hebben gedaan aan gemeenten over prestaties en resultaten die in de praktijk moeilijk te realiseren zijn’, legt Kluft uit. Hierbij is volgens een aantal respondenten te veel uitgegaan van een ideaalsituatie waarin de uitvoering op rolletjes loopt. In de praktijk blijkt dat iedere wijk een andere aanpak nodig heeft. Er zou veel meer gekeken moeten worden naar de samenstelling van bewoners en vragen die er spelen.’

Lees hier verder

Geef een reactie