Samenwerking MCL en Fresenius Medical Care

Het MCL en Fresenius Medical Care (FMC) zijn een langdurig partnerschap aangegaan voor continuering van de dialysezorg op de diverse locaties van het MCL. Door de samenwerking maakt het MCL gebruik van de nieuwste innovaties op het gebied van hemodialyse; een intensieve nierfunctie-vervangende therapie.

(Tekst: MCL)

Dialysecentrum Súdhaghe in Heerenveen, onderdeel van MCL, is de eerste dialyselocatie van het MCL die het nieuwe dialysesysteem van Fresenius Medical Care gebruikt, het 6008 CAREsystem. Deze nieuwe generatie dialysemachines biedt vele voordelen voor de patiënt en de organisatie: door efficiënte bediening en opbouw met behulp van een compacte cassette blijft er meer tijd over voor de daadwerkelijke patiëntzorg. Door een kleiner volume van de cassette is de verwachting dat het aan- en afsluiten met minder bloeddrukschommelingen gepaard zal gaan. Daarnaast leveren de nieuwe technische installaties een aanzienlijke water- en elektriciteitsbesparing op.

Súdhage is op 4 maart 2019 heropend na een noodzakelijke verbouwing die ongeveer een half jaar heeft geduurd waarbij ook de technische installaties vervangen zijn, waaronder de waterinstallatie – een van de meest cruciale benodigdheden voor een adequate dialysebehandeling. Tevens hebben bouwkundige verbeteringen plaatsgevonden.

“Het is voor dialysepatiënten in het zuiden van de provincie fijn dat ze weer terecht kunnen in Heerenveen. Het is voor onze patiënten, medewerkers en het MCL prettig dat we kunnen beschikken over de nieuwste apparatuur en installaties,” aldus Marian Lemmers, manager in het MCL.

Désirée van Daatselaar is namens FMC intensief betrokken bij de opstart van de samenwerking: “Het is fantastisch te zien hoe de theoretische afspraken nu daadwerkelijk vorm hebben gekregen op de vernieuwde dialyseafdeling Súdhaghe. De passie van de betrokken projectleden aan zowel de zijde van het MCL als bij FMC is erg inspirerend. We zijn er trots op om de samenwerking in de praktijk te zien: de hoogstaande medische zorg vanuit het MCL, gecombineerd met de technische invulling vanuit FMC.”

Het partnerschap tussen het MCL en Fresenius Medical Care omvat de gehele dialyseketen: van de implementatie van de waterbehandelingsinstallaties en de dialyseapparatuur tot aan de educatieve ondersteuning gedurende de samenwerkingsperiode.

Over Medisch Centrum Leeuwarden

Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) is een topklinisch ziekenhuis in Leeuwarden en Harlingen, voor acute, hoogcomplexe én basiszorg in Friesland. Het ziekenhuis is gericht op onderzoek, onderwijs, innovatie en biedt uitzonderlijke zorg voor iedere individuele patiënt.
Het MCL is net als 26 andere topklinische ziekenhuizen, lid van de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ). Het ziekenhuis is toonaangevend in zorg, opleiding, onderzoek en goed werkgeverschap. Om het niveau van de zorg hoog te houden, doet het MCL voortdurend wetenschappelijk onderzoek vanuit de MCL Academie. Voor aanvullende informatie, kijk op www.mcl.nl.

Over Fresenius Medical Care Nederland B.V.

Fresenius Medical Care Nederland B.V. is een groeiende organisatie met circa 45 medewerkers in Nieuwkuijk, Nederland. Met een volledig geïntegreerd aanbod van producten en diensten binnen de dialysezorg én directe zorgverlening aan dialysepatiënten in het centrum en thuis is Fresenius Medical Care wereldwijd actief. Doel is om samen met partners te werken aan passende oplossingen binnen de nefrologische zorg. Het streven is om ziekenhuizen en behandelcentra te ‘ontzorgen’ door langdurige en intensieve relaties op te bouwen. Fresenius Medical Care Nederland B.V. is een stabiele, financieel gezonde organisatie waar dagelijks met passie en trots gewerkt wordt om het leven van dialysepatiënten te helpen verbeteren. Voor aanvullende informatie, kijk op www.fmc.nl.

Geef een reactie