Samenwerking MCL en Prinses Máxima Centrum in kinderoncologische zorg voor Friese kinderen

Kinderen in Nederland met (verdenking op) kanker worden verwezen naar het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie (PMC) in Utrecht. Het centrum, dat medio 2018 geopend is, heeft nu met 21 Nederlandse ziekenhuizen een samenwerkingsovereenkomst voor kinderoncologische zorg.

(Tekst: MCL)

Hieronder ook het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) als Fries ziekenhuis. Het MCL biedt als Shared Care Centrum zorg voor kinderen met kanker, onder regie van het PMC.

Het Prinses Máxima Centrum

In het PMC is alle hoog complexe zorg en research van de kinderoncologie geconcentreerd. De missie en ooit de reden om het PMC op te richten is: ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Nauwe samenwerking tussen zorg en research zal leiden tot meer genezing van kinderen met kanker, met minder nadelige effecten op latere leeftijd.

Shared Care kinderoncologie samen met het MCL

Door de landelijke samenwerking en scholing kan de behandeling van kinderkanker grotendeels dicht bij huis plaatsvinden, in de eigen provincie. In Friesland is dat het MCL. Elk Shared Care Centrum voldoet aan strenge voorwaarden om deze zorg te mogen leveren. Zo zijn er nieuwe afspraken in de samenwerkingsovereenkomst met het PMC vastgelegd over onder andere doorverwijzingen, behandelrichtlijnen, inhoud van de zorg, opleiding en het waarborgen van kwaliteit en continuïteit. Het PMC stelt de diagnose en bepaalt hoe de behandeling er uit komt te zien. Het MCL voert vervolgens in overleg met het PMC de behandelingen uit die dicht bij huis kunnen, zoals chemotherapie, een bloedtransfusie of een opname omdat er bijvoorbeeld sprake is van koorts waarvoor antibiotica nodig is.

Na de eerste maanden met zware chemotherapie, die alleen in het PMC wordt gegeven, kunnen de zieke kinderen verder behandeld worden in bijvoorbeeld het MCL. Paula Boersma komt vaak in het MCL voor de behandeling van haar dochter en vindt het fijn dat ze hiervoor in Leeuwarden terecht kan. ”Bij onze dochter is in september 2018 botkanker (osteosarcoom) gediagnosticeerd. In het PMC gaven ze aan dat we kennis moesten maken in het MCL als Shared Care Centrum, omdat we daar vaak naar toe zouden moeten voor behandelingen of opnames. Dat hebben we gedaan en dat voelde vanaf het eerste moment erg goed. Het was een heel warm welkom met een fantastisch team. We hebben het gevoel dat ze ontzettend begaan zijn met onze dochter. De samenwerking tussen PMC en MCL is ook prima. Wanneer we in het PMC zijn geweest voor een behandeling, weten ze dat in het MCL ook direct en hoeven we niet alles opnieuw uit te leggen. Voor het gezin is het ook erg belangrijk dat we onze dochter en zus dicht bij huis kunnen bezoeken in deze moeilijke tijden. Door de Shared Care is dat nu ook mogelijk.”

Kinderarts Laura Keukens, verantwoordelijk voor de Shared Care kinderoncologie in het MCL: ”Na lange tijd in de Randstad te hebben gewerkt, werk ik sinds kort in het MCL. Het is mooi om te zien hoe belangrijk familie hier is en hoe hecht families zijn. In een intensieve behandeling, zoals die van kinderen met kanker, vind ik het fijn dat we in het MCL als Shared Care Centrum de behandeling dicht bij huis mogelijk kunnen maken. Hierdoor kan het gezinsleven zoveel mogelijk doorgaan in een moeilijke tijd met veel ziekenhuisbezoeken.”

Geef een reactie