Schippers kondigt actieplan beveiliging patiëntgegevens aan

Het is noodzakelijk dat ziekenhuiskoepels, zelfstandige klinieken, ggz-instellingen en de Patiëntenfederatie aan de slag gaan met het Actieplan informatiebeveiliging patiëntgegevens. Dat schrijft minister Schippers aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een onderzoek naar beveiliging van patiëntengegevens.

(Tekst: Zorgvisie)

Schippers neemt op korte termijn het initiatief om met zorgkoepels te starten met het ‘Actieplan informatiebeveiliging’. Met dit plan moeten de aanbevelingen van een rapport over beveiliging persoonsgegevens in de praktijk worden gebracht.

Verantwoordelijkheid nemen

‘Bij het starten van het plan zal ik mogelijk op een later moment ook koepels uit de andere sectoren betrekken’, schrijft Schippers. ‘Ik verwacht van de zorgorganisaties dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt: zowel bij het opstellen van het plan als bij de uitvoering ervan. Mocht dat nodig zijn, dan ben ik desgewenst bereid om hieraan financieel steun te verlenen, op basis van een concrete onderbouwing en op voorwaarde dat alle partijen hun eigen (financiële) verantwoordelijkheid nemen en rolvast zijn. Ik streef ernaar dat het Actieplan in het voorjaar van 2017 gereed is, waarna de implementatie direct kan starten voor zover dat nog niet is gebeurd. Ik wil alvast aangeven dat ik verwacht dat het genoemde Actieplan een meerjarig karakter zal hebben.’

Lees hier verder

Geef een reactie