Schippers: meer ondersteuning donorkinderen

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil donorkinderen meer ondersteunen bij het achterhalen van hun afkomst. Samen met de belangenbehartigers van donorkinderen (Stichting Donorkind, Stichting Donor Detectives NL/BE en Defence for Children) en het FIOM en de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (SDKB) heeft zij hiervoor een actieplan opgesteld.  

(Tekst: Rijksoverheid)

Schippers: “Je ziet hoe belangrijk het voor deze jongeren en volwassenen is om te weten wie de donor is en of er bijvoorbeeld halfbroers of -zussen zijn. Ik begrijp die wens en wil daar graag in ondersteunen.”

DNA onderzoek

Eerder heeft minister Schippers anonieme donoren opgeroepen zich bekend te maken en DNA beschikbaar te stellen via de KID-DNA databank. Om mogelijke drempels te verlagen is een bedrag van € 150.000 beschikbaar waardoor donoren van voor 2004 niet hoeven betalen als ze zich inschrijven. Ook zal ze samen met de voorzitter van de SDKB een brief sturen aan de beroepsgroep en de vruchtbaarheidsklinieken om hen te wijzen op de morele plicht om donoren expliciet te benaderen met het verzoek om aan te geven of ze alsnog bekend willen worden. De beroepsgroep wordt gevraagd om mee te denken hoe ze de zoektocht van donorkinderen verder kunnen ondersteunen.

Wijziging wet

Ook komt het voor dat uit de registratie bij de SDKB blijkt dat er sprake is van halfbroers/zussen. Om contact tussen halfbroers/zussen mogelijk te maken moet de taak van de SDKB worden verruimd. Hiervoor moet de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting worden aangepast, de voorbereiding daarvan wordt gestart. Datzelfde geldt voor de mogelijkheid om toezicht te houden op het maximaal aantal kinderen dat met semen van een donor wordt verwekt. Ook zal deelname van een donorkind aan het bestuur van de SDKB worden opgenomen.

 

Geef een reactie