Schulden door te hoge verwachtingen zelfredzaamheid

Problematische schulden ontstaan mede doordat de overheid te hoge verwachtingen heeft van de financiële zelfredzaamheid van burgers. Dat is te lezen in het rapport ‘Verkenning Eigen Schuld?’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

(Tekst: Zorg en welzijn)

‘Voor veel mensen zijn de regels te ingewikkeld en bovendien wordt te weinig rekening gehouden met de psychologie van mensen. Het onbedoelde gevolg is dat schuldenaren soms gedwongen zijn nog meer schulden te maken’, staat in het rapport. Daar komt nog bij dat iemand die financieel zelfredzaam wil zijn, voldoende moet kunnen lezen, schrijven en rekenen. In Nederland wonen echter 2,5 miljoen laaggeletterden van zestien jaar en ouder. Voor hen is een goed financieel beheer dus al snel te moeilijk.

Mate van zelfredzaamheid afhankelijk van persoonlijkheid

Uit de Verkenning blijkt dat daarnaast ook persoonlijkheid een belangrijke rol speelt bij het krijgen van problematische schulden. ‘Mensen met een vermijdend karakter en mensen met weinig zelfcontrole lopen een beduidend grotere kans lopen op financiële problemen. Ze zijn eerder geneigd problemen te ontkennen, teveel geld uit te geven en niet op tijd maatregelen te nemen.’

Zelfcontrole

Tor slot zouden ook stress en armoede een negatieve invloed hebben. ‘Als gevolg van stress en armoede denken mensen minder lang over beslissingen na, laten zij zich sterker leiden door de acute problemen van het moment en wordt hun zelfcontrole minder. Problematische schulden zijn natuurlijk bij uitstek een bron van armoede en stress. Dus juist op het moment dat het extra belangrijk is geen domme dingen te doen, gaan psychologische mechanismen spelen die het moeilijker maken verstandige financiële besluiten te nemen en de lange termijn voor ogen te houden. Zo kan een neerwaartse spiraal ontstaan.’

Lees hier verder

Geef een reactie