Signalering huiselijk geweld is onvoldoende

De implementatie van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is nog niet in orde. Dat concludeert de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) naar aanleiding van eigen onderzoek.

(Tekst: Zorg en welzijn)

‘De signalering, aanpak en hulp in situaties van geweld in afhankelijkheid vereisen een continue alertheid en aandacht, zowel in het durven zien en bespreken van signalen als in het zorgen dat de slachtoffers de juiste hulpverlening krijgen.’

Signalering kindermishandeling en huiselijk geweld

De IGZ onderzocht eerder al de signalering van kindermishandeling op de spoedeisende hulp afdelingen van ziekenhuizen, op de huisartsenposten en in de jeugdgezondheidszorg. Sinds 2012 onderzoekt de IGZ ook in andere sectoren van de gezondheidszorg of zij werken met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, of die meldcodes de juiste stappen bevatten en of het personeel geschoold is in het gebruik van deze meldcode. Na onderzoek in 2013 bleek dat de invoering van de meldcode varieerde, maar nog onvoldoende was en dat medewerkers te weinig geschoold waren in het gebruik van de meldcode. In 2016 deed de IGZ een nieuw onderzoek. Daaruit blijkt nu dat de implementatie van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld nog steeds onvoldoende is.

Lees hier verder

Geef een reactie