Slechts 1 op 5 gemeenten geeft juiste schuldhulpverlening

Gemeentelijke schuldhulpverlening is gratis en moet verplicht worden aangeboden aan schuldenaren. De meeste gemeenten doen dat, maar niet volgens de regels. Dat leidt er toe dat mensen in grotere problemen kunnen komen.

(Tekst: Zorg en welzijn)

Dat stellen lector Schulden & Incasso Nadja Jungmann e.a. in een artikel in Sociaal Bestek van juli/augustus. De lector en de docenten van de Hogeschool Utrecht hebben onderzoek gedaan naar hoe gemeenten de regels voor de uitvoering van de schuldhulpverlening toepassen. Vooral bij de toelating van schuldenaren tot de schuldhulp blijkt 82 procent de procedures niet toe te passen zoals het volgens de wet zou kunnen.

Beschikking inzake schuldhulpverlening

Belangrijk voor de schuldenaar is de beschikking die de gemeente opstelt. Daarin staat specifiek onderbouwd of de schuldenaar wordt toegelaten of afgewezen tot de schuldhulpverlening. De onderbouwing door de gemeente houdt ook een duidelijke omschrijving in van wat er verder gaat gebeuren. Dit is ook belangrijk als de schuldenaar bezwaar zou willen maken tegen de beschikking. De beschikking wordt door gemeenten niet of onvoldoende ingevuld afgegeven.

Te hoge verwachtingen

Problematische schulden ontstaan mede doordat de overheid te hoge verwachtingen heeft van de financiële zelfredzaamheid van burgers. Dat is te lezen in het rapport ‘Verkenning Eigen Schuld?’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Lees dit artikel>>

Lees hier verder

Geef een reactie