Sloopvergunning voor Spiker wordt aangevraagd

De KwadrantGroep vraagt een vergunning aan voor de sloop van woonzorgcentrum Spiker in Ternaard. In november 2016 is aangekondigd dat Spiker gaat sluiten. De laatste bewoners van het woonzorgcentrum zijn eind 2018 verhuisd.

(Tekst: KwadrantGroep)

Na het verhuizen van de laatste bewoners is vanaf december 2018 Spiker tijdelijk in bruikleen gegeven aan Carex. Carex beheert leegstaande panden voor eigenaren, door er mensen tijdelijk te laten wonen. Deze mogelijkheid blijft bestaan tot de definitieve datum van de sloop bekend is.

Een deel van Spiker wordt momenteel nog gebruikt voor activiteiten zoals de dagopvang, de kaartclub en koersbal. Voor deze activiteiten wordt in goed overleg met de betrokkenen voor 1 juli 2019 een andere locatie gezocht. Dit geldt ook voor kapsalon ‘de Hierknipperij’ die een ruimte in het gebouw huurt van Carex. De zes cliënten van de dagopvang sluiten vanaf dinsdag 4 juni aan bij de dagopvang van Dongeraheem in Dokkum.

Woningcorporatie Thús Wonen, De Friesland Zorgverzekeraar, de Wurkgroep Âldereinsoarch Ternaard, de KwadrantGroep en de gemeente Noordeast-Fryslân werken met Bureau Pau verder aan een plan voor wonen, welzijn en zorg in Ternaard zoals in november 2018 aan het dorp is gepresenteerd.

Geef een reactie